เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคฯ
       (20 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระ
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรอง...
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรอง...
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรอง...
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ สก. ต้อนรับคณะ ม.ราชภัฏวไลยอ...
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที...
  อสม.ทม.สก.+อสม.ตำบลสระแก้ว จัดทอดผ้าป่าสามัคคี "เพ...
  ผู้บริหารเทศบาลเมือง สก. ประชุมประจำเดือนพนักงานเท...
  ประชุมกองทุนวันละ ๑ บาท "ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างม...
  ประชุม อสม.ประจำเดือนพฤศจิกายน 60
  ผู้บริหารเทศบาลฯ สก. ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ...
   
 
ถนนเทศบาล 17 ซอย 2
นายกฯเขียด นำ จนท.ดูดโคลน ชุมชนศูนย์การค้าสระแก้วเ
นายกฯเขียดนำ จนท.ดูดโคลนชุมชน5
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.