เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2561


(20 ก.ค. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2561 ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว