เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดโครงการเพิ่มศักยภาพหมอครอบครัวในการดูแลมารดาวัยรุ่นและทารกหลังคลอด ปี 2561


(1 ส.ค. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพหมอครอบครัวในการดูแลมารดาวัยรุ่นและทารกหลังคลอด ปี 2561 พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมาน นึกถึง ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ให้ความรู้และทักษะการดูแลมารดาและทารกแก่แกนนำหมอครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว