เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว


(9 ส.ค. 61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัว รวมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว