เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)


(10 ส.ค. 61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว รวมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู ภายในโครงการฯมีพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดระบายสีวาดภาพ ระดับปฐมวัย , กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1 - ป.6 , กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับ ป.4 - ป.6 , กิจกรรมการประกวดเรียงความ "แม่ของฉัน" ระดับ ป.4 - ป.6 , กิจกรรมประกวดร้องเพลงแม่ ระดับ ป.1 - ป.6  ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)