เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
(26 ก.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชน หัวหน้่้าส่วนราขการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทสบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนจิตละมุน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมในโครงการพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)