เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด “โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)”


(23 ก.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว พี่น้องประชาชน ร่วม “โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
…อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ ณ. อาคารอเนกประสงค์สันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว