เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดกิจกรรม "โครงการ "ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" 28 กรกฏาคม 2561


(20 ก.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชน รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสาระแก้ว ร่วมกิจกรรม "โครงการ "ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" 28 กรกฏาคม 2561 ณ. ป่าชุมชนบ้านคลองนางชิง ชุมชนเมืองย่อยที่ 17