เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กำหนดการจัดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย


กำหนดการจัดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง และเผยแพร่นวัตกรรม
การป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2561