เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในกลุ่มเสี่ยง ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561


(5 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พี่ น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในกลุ่มเสี่ยง ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ตรวจความดันโลหิต และการประเมินภาวะโภชนาการในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตรวจคัดกรอง ในประชากรกลุ่มเสี่ยง แจกแว่นสายตา สำหรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา และยาสามัญประจำบ้าน ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น และให้ความรู้ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง และให้ความรู้หลักการสร้างสุขภาพด้วย "3 อ. 2 ส." ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว