เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ดูแลตรวจสุขภาพชุมชน ตรวจสายตาตัดแว่น ฟรี


(6 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พี่ น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในกลุ่มเสี่ยง ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ตรวจความดันโลหิต และการประเมินภาวะโภชนาการในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตรวจคัดกรอง ในประชากรกลุ่มเสี่ยง แจกแว่นสายตา สำหรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา และยาสามัญประจำบ้าน ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น และให้ความรู้ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง และให้ความรู้หลักการสร้างสุขภาพด้วย "3 อ. 2 ส." ณ วัดหนองนกเขา