เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2561


(12 ก.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ตำแหน่งประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ณ. ห้องต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว