เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชน ตามกลุ่มวัยและกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)


(12 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชน ตามกลุ่มวัยและกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ตรวจความดันโลหิต ประเมินภาวะโภชนาการในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตรวจคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยง แจกแว่นสายตา สำหรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา แจกยาสามัญประจำบ้าน ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ความรู้หลักการสร้างสุขภาพด้วย "3 อ. 2 ส." ให้ความรู้และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)