เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ประจำเดือนกันยายน 2561


(13 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อถล.เทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับคูปองชิงสร้อยทองคำน้ำหนักครึ่งสลึง จำนวน 5 ราวัลได้แก่
1. นายรักชาติ สุดวิเศษ จำนวน 1 เส้น
2. นางทองอยู่ สังเกิด จำนวน 1 เส้น
3. นางสาว สมร มะธิตา จำนวน 2 เส้น
4. นายกุล เอนกบุณย์ จำนวน 1 เส้น