เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วจัดงาน Amazing PC


เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2555 เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Amazing PC เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของชุมชนต่างๆในพื้นที่ห่างไกลทั่วประทศเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว จัดเวทีกิจกรรม โซนบูทให้ความรู้เรื่องไอทีโดยผู้พัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โซนเกมส์และกิจกรรมเทคโนโลยีทางด้านไอทีที่น่าสนใจ พร้อมทั้งจัดวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ IT จัดอบรม 2 รอบ ๆ ละ 2 ชั่วโมง สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ครั้งละ 20 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น