เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว


(10 ต.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล และนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุเขาพระงาม สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี