เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมประชาคมชุมชนที่ 8


(24 ต.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว นายไพฑูยร์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 - 20 ในวันนี้ได้จัดประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านเนินกลอย