เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ace333ผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดโครงการคัดกรองสุขภาพฯ ฟรี


(5 พ.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ ผู้อำนวนการกองต่างๆ กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว พี่ น้อง ประชาชนเข้าร่วมในพิธี 

โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้บริการเคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและการสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว