เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. 1/2562


(29 พ.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตำแหน่งประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีเรื่องในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 1.ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ เรื่องที่ 2.ขออนุมัติโครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องที่ 3. ขออนุมัติโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2562 และรายงานสถานการณ์การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยในที่ประชุมมีมติความเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ ณ ห้องสระแก้ว-สระขวัญ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์การกีฬาเพื่อการสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว