เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ นำทัศนศึกษาดูงาน ”สปสช”เทศบาลเมืองสระแก้ว


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ทัศนศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ1.เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและการจัดการกองทุนเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด 3.เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างโปร่งใส ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เทศบาลตำบลเมืองเล็น และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่