เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก


(5 ก.พ.62) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยมีญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในที่ประชุมรับรองมติ โดยมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป