เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารประชุมซักซ้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 62


(25 ก.พ.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานมรที่ประชุม พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู็สูงอายุ ทม.สก. และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในที่ประชุมการซักซ้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว