เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรี ประชุมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ


(6 มี.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม ได้จัดประชุมคณะทำงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดงาน "กิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ จังหวัดสระแก้ว โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมในการประชุมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจดูแลความเรียบร้อย ตัดหญ้าทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณรอบๆ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ และตรวจดูเช็คสภาพน้ำในสระน้ำสระแก้ว - สระขวัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสนองตอบพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยจังหวัดสระแก้วได้เชิญทุกหน่วยงานในจังหวัดเข้างานจิตอาสาครั้งที่ 2 ในวันที่พุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงได้จัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้