เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ประจำเดือนมีนาคม 2562


(14 มี.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายรัตนากร ช้างรบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อถล.เทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุก 2 เดือน ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับคูปองชิงข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และสร้อยทองคำน้ำหนักครึ่งสลึง จำนวน 5 รางวัล