เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุม รพ.ขอเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ


(12 มี.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้เล็งเห็นว่าเทศบาลเมืองสระแก้ว มีการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง และโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และส่งเสริมการเรียนเพิ่มพูนทักษะชีวิต ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพและภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์ขอเยี่ยมชมการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลมืองสระแก้ว ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย