เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส


(9 เม.ย. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว