เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพผู้พิการ


(30 เม.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมนายไพฑรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และนักเรียนโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้เข้ารับการฟังบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว