เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน และเป็นสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


(10 พ.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน และเป็นสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (หลังเก่า)