เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารฯ ประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ


(30 พ.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวแจ้งเรื่องการประชุม พร้อมคณะประธานกรรมการชุมชนทุกชุมชน ร่วมในการประชุมการจัดการดำเนินงานโครกงารฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการบริหารชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และวัฒนธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว