เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารฯ ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ


(10 มิ.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แจ้งรายงานการประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสระแก้ว - สระขวัญ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์การกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้