เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง


(4 ก.ค.62) นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นำโดยนายไพฑรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี พระธรมวิทยากร และคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว