เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีด้วยกิจกรรม 3R


(11 ก.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อถล.เทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุก 2 เดือน และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีด้วยกิจกรรม 3R โดยได้รับเกียรติจากนางวิราวัณร์ ชัยศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายณัฐพล สวัสดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาวชนาพร ไกยสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีตามหลัก 3R ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ได้รับคูปองชิงข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และสร้อยคอทองคำน้ำหนักครึ่งสลึง จำนวน 5 รางวัล