เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล


(25 ก.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม โดยนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการการพัมนาสตรีเทศบาล "กพสท." ได้ประชุมสตรีภายในชุมชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับเทศบาล ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว