เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก. จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี62 ชช.8


(25 ก.ค. 62) ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว และอถล.เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ออกเคลื่อนที่โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 (บ้านเนินกลอย)