เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน


(30 ก.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบขหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนางพรนิภา วรรณุสทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการสตรีชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง 21 ชุมชน ร่วมในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว