เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดโครงการ"ลดอ้วน ไร้พุง" ปี2562


(31 ก.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "ลดอ้วน ไร้พุง "ปี 2562 โดยนางอัญชนา จิตสว่างทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลเมืองาสระแก้ว และร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ลดอ้วน ไร้พุง ปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองกะพ้ออนุสรณ์