เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562


(3 ส.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายรัตนากร ช้างรบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนางพรนิภา วรรณุสทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประชาชนในชุมชนเมืองย่อยที่ 21 บ้านหนองกะพ้อ เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่สนใจมีทักษะความรู้นำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองตลอดจนการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรการทำสบู่ก้อน 2.หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน 3.หลักสูตรการทำพวงมาลัยริบบิ้น 4.หลักสูตรการทำบายศรี 5.หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด 6.หลักสูตรการทำขนมปุยฝ้าย 7.หลักสูตรการทำกล้วย เผือก มัน ฉาบ 8.หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 21 บ้านหนองกะพ้อ