เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชช15)


(8 ส.ค. 62) ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุดเฉพาะกิจ อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว และอถล.เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ออกเคลื่อนที่โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองย่อยที่ 15 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ)