เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 62 ศูนย์เด็กเล็กศูนย์ที่ 2


(9 ส.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัว รวมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 บ้านลัดกะสัง