เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 62


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562
(19 ส.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว