เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมเสริมสร้างการดูแลคนพิการ (เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว)


(21 ส.ค.62)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างการดูแลคนพิการ (เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว) ณ ห้องประชุมต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว