เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ทม.สก.ร่วมกับ รพ.สมเด็จยุพราชฯจัดส่งเสริมมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก


(3 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมี เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เทศบาลเมืองสระแก้ว