เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ทม.สก.จัดอบรมรณรงค์ควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น


(3 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาชน เข้าร่วมในการอบรมรณรงค์ควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม และสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ศูนย์อนามัยเทศบาลเมืองสระแก้ว หนองนกเขา