เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจตัดแว่นสายตาฟรี ให้กับพี่น้องประชาชน


(26 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชาชนตามกลุ่มวัย และกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประธานชุมชนทั้ง 21 ชุมชน กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเสี่ยงในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2562 ในวันนี้ได้ให้ความรู้ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง และให้ความรู้หลักการสร้างสุขภาพด้วย "3 อ. 2 ส." ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อสันทนาการและการกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว