เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัด สก. เปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 62


(17 ก.ย.62) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานพร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 (World Rabies Day 2019) โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันหมาแมวฟรี ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว