เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการขยะแลกทองคำเดือน ก.ย.62และกิจกรรม 3R


(12 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อถล.เทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุก 2 เดือน และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีด้วยกิจกรรม 3R โดยได้รับเกียรติจากนางวิราวัณร์ ชัยศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายณัฐพล สวัสดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาวชนาพร ไกยสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีตามหลัก 3R ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ได้รับคูปองชิงข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และสร้อยคอทองคำน้ำหนักครึ่งสลึง จำนวน 5 รางวัล