เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562


(25 ต.ค. 62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรม "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562" โดยดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณหอนาฬิการิมถนนเทศบาล 2