เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 2


(30 ต.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว บอร์ดบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 1 และนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นน้องใหม่ (รุ่น 2 ) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุชและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่น 2 ณ ห้องประชุมสระแก้ว - สระขวัญ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว