เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562


(29 ต.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม โดยสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวแจ้งรายละเอียดการประชุม พร้อมผู้อำนวยการกองทุกกอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยทางเทศบาลเมืองสระแก้ว จะดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยมาแต่โบราญ เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นที่เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดการประชุมนี้เพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน ณ ห้องประชุมอิทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว