เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562


(29 ต.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม โดยสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวแจ้งรายละเอียดการประชุม พร้อมผู้อำนวยการกองทุกกอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยทางเทศบาลเมืองสระแก้ว จะดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยมาแต่โบราญ เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นที่เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดการประชุมนี้เพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน ณ ห้องประชุมอิทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว