เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/63


(12 พ.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตำแหน่งประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 โดยมีเรื่องในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 1.ขอมติขออนุมัติเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2.ขอมติอนุมัติแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยในที่ประชุมมีมติความเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ ณ ห้องสระแก้ว-สระขวัญ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์การกีฬาเพื่อการสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว